Skip to content Skip to footer

Aktier er noget, vi alle har hørt om, men det er langt fra os alle, der helt har styr på, hvad de er, hvad man kan bruge dem til, og hvordan man bruger dem. Det er dog en god idé at have noget indsigt i aktier, og hvordan de virker, da de er en klog og oplagt måde at øge sin formue på. Så hvis du længe gerne har ville dykke lidt ned i aktier og dine muligheder med dem, så kan du komme godt i gang her. 

Hvad er aktier? 

Kort sagt er aktier værdipapirer, der fungerer som beviser på, hvem der er med til at eje en virksomhed. Hvis en virksomhed er børsnoteret, betyder det, at det er aktionærerne, der ejer den. Her er en aktie dit bevis på, at du er medejer, da du ejer en del af virksomheden. Hvis du så øger din aktiebeholdning, kommer du derfor til at eje en større del af virksomheden. 

Hvad er en aktionær? 

Når du har købt en aktie, er du aktionær i den pågældende virksomhed. Oftest ejer du kun en meget lille andel af virksomheden, hvilket også kaldes små- eller minoritetsaktionær. Det er dog også muligt at være ejer af størstedelen af aktierne, hvor det så kaldes stor- eller hovedaktionær, eller i nogle tilfælde at være ejer af alle aktierne, kaldet eneaktionær. 

Selv som ejer af en lille andel af en virksomhed har du som udgangspunkt ret til et udbytte, hvis det er noget, virksomheden vælger at udbetale. Til en vis grad, har du også en stemmeret, der afhænger af, hvor mange af virksomhedens aktier, du ejer, samt om de er A- eller B-aktier. Det er virksomhedens vedtægter, der bestemmer, hvad forskellen på disse to aktieklasser er.  

Når det går godt for virksomheden, har du som aktionær mulighed for at få en økonomisk gevinst. Dette er oftest grunden til, at fleste vælger at købe aktier og være aktionærer. Det betyder nemlig, at man som aktionær i princippet tjener penge på, at andre gør et godt stykke arbejde – altså de ansatte ved virksomheden, som man ejer aktier ved. Du har dog som aktionær ikke nogen ret til at have noget at gøre med virksomhedens daglige drift, medmindre du også er en del af selskabets ledelse. 

Hvordan tjener man penge på aktier? 

For at tjene penge på dine aktier, skal du sælge dine aktier igen, når og hvis kursen på dine aktier er steget. Aktierne har nemlig har altid en værdi på aktiemarkedet, og denne kan stige eller falde ud fra udbud og efterspørgsel. Værdien bliver altså bestemt ud fra, hvad markedet vil betale for aktien. Alternativt kan du også købe udbytteaktier, der giver et løbende afkast til aktionærerne, uden at du skal sælge aktierne. 

Ved at have sat sig lidt ind i at handle med aktier, kan der være en del penge at tjene på aktiemarkedet. Læs videre for at lære mere om, hvordan aktier og aktiehandel fungerer. 

Aktier eller obligationer? 

Du har måske også hørt om obligationer, som er en anden måde, hvorpå du kan investere dine penge. Men hvad er forskellen på aktier og obligationer? 

Aktier bliver udstedt af virksomheder og handles på børserne rundt omkring i verden. Med din aktie ejer du en lille del af virksomheden som falder eller stiger i værdi alt efter, om det går skidt eller godt for virksomheden. Der er altid en vis risiko forbundet med investering i aktier. Den kan dog reduceres med risikospredning. 

Obligationer bliver udstedt af virksomheder, stater og realkreditinstitutter. Ved at købe en obligation giver du et lån til udstederen. Dette lån løber over en fastlagt periode, hvor du får renter, der øger værdien af din investering. Risikoen ved obligationer varierer alt efter, hvilken type, du vælger. Her betragtes danske statsobligationer for eksempel som værende meget sikre, mens obligationer i virksomheder kan have en risiko, der minder om aktiers. 

Hvordan fungerer aktier og handel med aktier? 

En virksomheds markedsværdi udregnes ud fra, hvor mange aktier, det har, samt hvad kursen på aktierne er. For at få en gevinst fra en aktie, skal man kunne sælge den til en højere pris, end hvad man købte den til. Det vil sige, at man er afhængig af kursudviklingen. Denne udvikling kan påvirkes af mange faktorer som virksomhedens resultater, forventninger til virksomhedens indtjening, den generelle økonomiske udvikling for virksomhedens branche og udviklingen i generelle faktorer, hvilket kan inkludere rente, vækst og investorernes risikovillighed. 

Læs videre for at komme godt i gang med at investere med vores guide for begyndere. 

Aktier og risiko 

Der er altid en risiko ved at investere i aktier. Aktiekursen kan påvirkes voldsomt af pludselige begivenheder, og der er desuden aldrig nogen garanti for at på pengene tilbage. Der er dog også mange penge at tjene, hvis du er dygtigt og til dels også heldig. Det er derfor altid anbefalet, at du sætter dig ind i aktiemarkedet og den virksomhed, du vil investere i, inden du begynder at investere, og det er vigtigt at have styr på din aktiestrategi. Herunder skal du sætte dig godt ind i risikospredning. 

Hav styr på din aktiestrategi 

Noget af det første, du bør tænke over, når du skal investere, er hvad dit formål er. Hvorfor investerer du? Ved at svare på dette spørgsmål kan du opbygge din strategi, så du får succes med dit formål. Herunder er det vigtigt at vide, hvad din tidshorisont er, og hvornår du håber på at kunne få penge ud af din investering. Læs videre for at få nogle gode råd til at lægge den rette strategi. 

De rette valg 

Der er flest penge at tjene, hvis du er god til at vælge at investere i de rette aktier. Det er muligt at blive god til at vælge de gode aktier, men det er ikke altid nemt. Der findes en uendelig mængde af investeringsstrategier, og der er som sådan ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Her er det vigtigt at fokusere på, hvad den rette strategi er for dig personligt. Herunder skal du overveje, hvor meget risiko du er klar på at løbe. En højere risiko kan lede til en højere belønning, men der er ikke nogen garanti, og porteføljen bevæger sig ofte meget op og ned, hvilket kan være for usikkert for mange. At finde frem til den rigtige strategi handler mest om at fokusere på afkast, og her er der heller ikke nogen garanti, da ingen kender fremtiden. 

Hold fokus på din strategi 

Det er vigtigt at holde dig til din strategi og være konsekvent. For at gøre dette nemmere, er det en god idé at skrive din strategi ned, så du ikke risikerer at glemme den. Om det er i et dokument på din computer, en note på din mobil eller håndskrevet i en notesbog er op til dig, så længe det er nemt for dig at finde igen. 

Det er normalt, at det tager noget tid at finde frem til den rette strategi for dig, og du bør derfor væbne dig med tålmodighed. Det er en god idé at se det som en trinvis proces. Noget af det første, du bør have styr på, er din personlige investeringsprofil. Herefter skal du finde de typer af investeringer, der passer til din personlighedstype, din tidshorisont og din risikovillighed. Du kan starte med et mindre beløb, indtil du har fundet en strategi, der passer til dig. 

Du skal selvfølgelig ikke følge din strategi til punkt og prikke, når der viser sig at være fejl i den. Din strategi bør være under konstant udvikling, så den langsomt men sikkert bliver mere og mere tilpasset dig og dine formål. Sørg for at lære af dine fejl. Det er dog stadig vigtigt at holde hovedet kold og ikke lade dig påvirke for meget af gode og dårlige tider. Pas altså på med at blive for optimistisk, når det går godt, eller for konservativ, når det går dårligt. Ved at have en strategi at holde dig til, kan du sørge for, at dine beslutninger ikke bliver påvirket af dine følelser. 

Skal du investere eller betale af på din gæld? 

Bør du betale af på din gæld frem for at investere? Det kommer an på gælden. Har du en dyr gæld med renter, der er højere end dit forventede afkast fra dine investeringer, bør du prioritere at betale din gæld af først. Har du til gengæld et billigt realkreditlån med lav rente, kan det muligvis godt betale sig at nøjes med at afdrage det, du skal og så investere i aktier ved siden af. 

Skat af aktier 

Du kan ikke komme udenom at skulle betale skat af dine aktier, og det er vigtigt, at du har styr på reglerne, så det bliver gjort rigtigt.  

Der findes to former for aktieskat: lagerbeskatning og realisationsbeskatning. Forskellen på disse, er knyttet til, hvornår du betaler skatten. Lagerbeskatning betyder, at du skat årligt af dit afkast. Dette betaler du for eksempel, når du investerer penge på et pensionsdepot. Du betaler lagerskat lige meget, om din gevinst er realiseret eller urealiseret – altså om du har solgt din aktie eller om du stadig ejer den. Med realisationsbeskatning, betaler du først skat, når du sælger din aktie. 

Skatten for gevinst fra investeringer er større end fradraget for tab på aktier, og det er derfor vigtigt at have godt styr på de to typer af skat. Lagerbeskatning kan lede til større regninger til skat, hvis der er store udsving. 

Hvilken beskatningsform, du skal bruge, afhænger både af ordningen, du investerer gennem, samt din investeringsform. Du kan derfor ikke som sådan selv få lov til at vælge, hvordan du beskattes. Sørg derfor for at have styr på de to former for skat og deres individuelle fordele og ulemper, inden du beslutter dig for, hvilken investeringsplatform og –type, du vil bruge. Den bedste chance du har for at få gode gevinster uden for høje skatter, er ved at have et stærkt vidensgrundlag. 

Hvordan kommer du i gang med aktiehandel? – En guide for begyndere 

Det kan være uoverskueligt at komme i gang med at investere som nybegynder, og det er derfor en god idé at følge nogle trin. Disse trin bør være: Valg af handelsplatform, kom i gang, køb din første aktie og læg din strategi. På denne måde bliver du sat godt ind i de processer, som indgår i handel med aktier. Herunder kan du læse lidt mere om, hvad hvert trin involverer, så du har et overblik over, hvad der skal til. Det er dog en god idé at gå mere i detaljerne med hvert trin, inden du går i gang med at investere. 

Trin 1: Valg af handelsplatform 

Der er flere muligheder, når det kommer til at købe aktier, og det er godt at have en platform valgt som det første i din investeringsrejse. At bruge en handelsplatform er normalt billigere end at købe aktier gennem din bank. Platformene varierer dog meget, og du bør derfor undersøge udvalget, inden du taget det endelig valg. Det kunne for eksempel være at kigge på udbuddet af aktier, mulighed for dansk support, prisen på aktierne og om de automatisk opgiver til SKAT. 

Trin 2: Kom i gang 

Efter du har valgt en platform, kan du begynde at finde frem til, hvilken eller hvilke aktie(r) du er interesseret i. De fleste handelsplatforme er opbygget på lignende måder, hvor det er muligt at søge efter aktier ved de virksomheder, du er interesseret i at investere i. Det er selvfølgelig en god idé at have lavet noget research allerede, så du har en idé om, hvilke virksomheder, det skal være. 

Trin 3: Køb din første aktie 

Her varierer fremgangsmåden igen alt efter platformen. På nogle platforme kan det være muligt at købe en aktie for så lidt som cirka 300 kr. Det gør det noget mindre skræmmende at komme i gang. 

Trin 4: Læg din strategi 

Som vi er kommet ind på tidligere, er der ikke som sådan en rigtig måde at lægge en strategi på, og det er derfor et ret omfattende trin. Sørg for at have styr på risiko og sikkerhed samt at blive enig med dig selv, hvad du vil prioritere. Har du mod på mere risiko, eller foretrækker du et stabilt og sikkert, men lavere udbytte? At være godt forberedt kan gøre en enorm forskel, og dette trin bør du derfor sætte noget tid af til. 

Carlsberg Aktier

Når det kommer til store, kendte, danske virksomheder, er der nok mange, der tænker på Carlsberg. Det danske bryggeriselskab blev grundlagt helt tilbage i 1847 af J.C. Jacobsen og er…

Ørsted aktier

Ørsted, som tidligere hed DONG Energy, er det største energiselskab i Danmark. Det er desuden en af de førende energikoncerner i Nordeuropa med hovedsæde i Danmark. Ørsted arbejder med at fremskaffe,…