Skip to content Skip to footer

Beskatning af aktier

Når du handler med aktier, kan du ikke komme udenom at skulle betale skat af den indkomst, du får fra dem. Det er derfor vigtigt at sørge for at have godt styr på de regler, der gælder for aktieskat, så du indberetter din skat korrekt og undgår store regninger fra SKAT. Du kan desuden risikere at snyde dig selv, hvis du ikke har brugt nok tid på at sætte dig ind i skat. 

Det er dit eget ansvar at tjekke, at oplysningerne, der står på din årsopgørelse, er rigtige. Dette gælder både, når du køber og sælger aktier samt, hvis du får udbetalt et årligt udbytte. Det kan kræve en del arbejde, så hvis du lever af at handle med aktier på fuldtid, kan det godt være værd at overveje at få en revisors hjælp. 

Generelt set er der to former for aktieskat ved salg af aktier: lagerbeskatning og realisationsbeskatning. Dem kan du læse mere om herunder. Hvilken en beskatningsform, du skal bruge, afhænger af investeringsformen samt den ordning, du investerer igennem. Det er derfor ikke noget, du selv kan komme til at vælge, og du bør derfor sørge for at have et stærkt vidensgrundlag, inden du vælger den investeringsplatform og –type, du vil anvende.  

Lagerbeskatning 

Hvis du betaler skat gennem lagerbeskatning, betaler du skat af dit afkast hvert år. Dette gælder også, selvom du ikke har realiseret – altså solgt – dine aktier. Det vil sige, at du bliver beskattet, selv hvis du ikke har realiseret dit afkast endnu. Her bliver der hvert år lavet en optælling, hvor dit beskatningsgrundlag bliver udregnet baseret på værdien i starten af året sammenlignet med værdien ved slutningen af året. Du betaler for eksempel skat via lagerbeskatning, når du investerer penge på et pensionsdepot. 

Realisationsbeskatning 

Realisationsbeskatning eller realisationsprincippet betyder, at du først betaler skat af din indkomst, når du realiserer den – altså når du sælger din aktie. Du kommer altså kun til at blive beskattet af din aktieindkomst i det pågældende år, og du bliver ikke beskattet af gevinster og tab, du endnu ikke har realiseret.  

Hvordan opgøres aktieindkomsten? 

Når du får en indkomst fra dine aktier, skal den beskattes. Indkomsten, som er skattegrundlaget, bliver opgjort som værende forskellen mellem anskaffelsessummen og afståelsessummen af alle de aktier, der er realiseret, og eventuelt udbytte, der er blevet udbetalt løbende. 

Hvad er skattesatserne for aktier? 

De nuværende skattesatser for aktieindkomst i 2020 ligger på 27% og 42%.  For at finde ud af, hvilken sats, der gælder for dig, skal du kigge på din aktieindkomst og sammenligne den med progressionsgrænsen. Denne grænse bliver også nogle gange omtalt som bundgrænsen eller skattegrænse, og den bestemmer, hvor høj en skat man skal betale. I 2020 ligger progressionsgrænsen på 55.300 kr., hvilket betyder, at du kun skal betale 27% i skat, hvis dine aktieindkomster ligger under dette beløb. Tjener du til gengæld mere, skal du betale 42% i skat af indkomsten. Det er derfor godt at have styr på progressionsgrænsen, da du kan bruge den til at planlægge, hvornår du gerne vil realisere dine aktier, så du muligvis kan undgå at betale mere i skat. 

Leave a comment